கர்ப்பம் ஆவதில் சூட்சும தடைகள்

Rich, Joyful & Charismatic YOU!

கர்ப்பம் ஆக சூட்சும தடைகள்- 1. கருக்கலைப்பு. குழந்தையின் ஆத்மா

கர்ப்பம் ஆவதில் சூட்சும தடைகள்-2. இறந்த சகோதர உறவின் ஆத்மா .

அமானுஷ்யம் விஞ்ஞானம், ஆத்மா பாதிப்பு, உடலில் ஆவி, மன நோய், பயம் அதிகம், தகாத வாழ்க்கை, மன சிதைவு, மனப்பித்து, இறந்த சகோதர உறவு, கர்ப்பம் ஆக சூட்சும தடைகள், ஆத்மா உடன் இருந்து கரு, மூன்றாவது கண், moondravathu kaan

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s